KAPASITETER

Response er en internasjonal frivillig nødhjelpsorganisasjon som forener erfaringen og ferdighetene til militære veteraner med førstelinjes hjelpere, for raskt å kunne deployere nødhjelpsteam. Det gjøres for ingen kostnad for samfunnet, eller kommunene rundt om i landet. Response har for tiden 770 registrerte frivillige som kan deployere.