RESPONSE NORWAY KOORDINERINGSSENTRAL

Response Norway har fått på plass en koordineringssentral for hjelpesendinger til Ukraina fra Norge, og evakuering av ukrainske flyktninger til Norge i Kraków by. Her kan alle levere sendingene på en trygg måte, og slippe å måtte stå i lange køer. Det er kø inn i Ukraina, og enda verre ut. Vi har også egen distribusjon inn i Ukraina så man kan være helt sikker på at det kommer frem dit det skal. På denne måten sikrer vi effektiv utnyttelse av lastebilene som frakter. 

Har du donasjoner du ønsker å få transportert til Polen, så kan vi hjelpe til med å knytte deg opp mot en buss eller trailer som skal ned. Lurer du på hva behovet er i Ukraina? Vi har de siste oppdaterte listene. 

Vi har også folk som jobber med evakueringen av flyktningene, og sitter på informasjon om hvor mange som ønsker å komme til Norge noe som er svært viktig da flere har måttet dra hjem uten å utnytte kapasiteten. Ikke kjøre en tom buss ned heller. Den kan lastes opp med nødhjelp og evt. personell som skal ned og jobbe med flyktninger