SPONSORER

Samtidig som vi jobber for å øke vår operasjonelle kapasitet, finasiering og støtter våre veteraner med ressurser, så er våre sponsorer og partnere en integrert del av teamet. Er dere interessert i å jobbe med oss? Kontakt oss her.

Sponsorer

Incendium A/S

Incendium A/S er vår hovedleverandør på operativ programvare til feltbruk med Incidentshare

Promo1​

Promo 1 er vår sponsor og hovedleverandør av klær og profileringsprodukter

Nordic Shelter

Nordic Shelter er samarbeidspartner og sponsor på utstyr og containerbaserte løsninger

Stihl

Stihl er vår hovedsponsor på motorsager og sikkerhetsutstyr

Eplehuset

Eplehuset er vår sponsor og samarbeidspartner på digitale løsninger

Strategiske partnere

SIOPS

Vi har ingått partnerskap med SIOPS Norge for ivaretakelse av våre veteraner

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er samarbeidspartner for å rydde marin forsøpling

Frivillighet Norge

Samarbeidspartner for å rekruttere frivillige og øke forståelsen for frivilligheten i Norge

PTSD Norge

Team Rubicon Norge har et samarbeid med PTSD Norge om ivaretakelsen av våre frivillige

Nortel

«Vi er glade for den strategiske avtalen med Nortel og ser frem til samarbeidet» 

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

5 for hvalen

Samarbeidspartner for å øke bevisstheten rundt marin forsøpling i Norge. LOOP står bak

Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møtested. Vi stiller med stand hvert år